De vzw Bedrijvenzone Eke is een actieve vereniging welke intensief bezig is met het verzamelen van informatie, lobbywerk, het ontwikkelen van een lange-termijn-visie m.b.t. bedrijventerreinen,...

Onze missie bestaat er in zoveel mogelijk de samenhorigheid en samenwerking binnen de bedrijvenzone Eke te bevorderen. Door het organiseren van ledenvergaderingen, nieuwjaars-receptie en BBQ, informatieverspreiding,...trachten we deze doelstellingen te verwezenlijken.

De vzw vertegenwoordigt haar leden bij diverse overheidsinstanties.

De raad van bestuur staat in voor de dagelijkse werking van de VZW.Luchtfoto Industrieterrein Eke

Onze statuten kan u HIER downloaden.